Tríduum ku cti o. Metoda Dominika Trčku CSsR
Chramový sviatok Zoslania Svätého Ducha 2012
1. nedeľná liturgia o. Miloša Barana v Nižnom Hrabovci
Crazy day 2012
Obraz Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrabovci
Prvá farská opekačka
Jasličková pobožnosť 2012
Dobrá novina 2012
< Späť