Pomazanie chorých
Sväťá a veľká nedeľa Paschy
Svätý a veľký pondelok s gréckokatolíckym zborom Chrysostomos
Duchovná obnova pred chram. sviatkom Zoslania Svätého Ducha
Chrámový sviatok Zoslania Svätého Ducha 2013
Crazy day 2013
1. ročník pešej púte k relikviám bl. D. M.Trčku C.Ss.R
Sviatok sv. Mikuláša
Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2013
< Späť