Veľký piatok
Chrámový sviatok Zoslania Svätého Ducha
2. ročník pešej púte k relikviám bl. D. M.Trčku C.Ss.R
Crazy day 2014
Posvätenie novej ikony
Sviatok svätého Mikuláša
Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2014
< Späť