Svätá a veľká nedeľa Paschy
Chrámový sviatok Zoslania Svätého Ducha
Prvé sväté prijiímanie
Farská opekačka
Sviatok Svätého Mikuláša
Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2016< Späť