Duchovná obnova pred chram. sviatkom Zoslania Svätého Ducha
Chrámový sviatok Zoslania Svätého ducha spojený s posviackou nového ikonostasu
Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2017< Späť