Počiatky gréckokatolíckej cirkvi na území obce Nižný Hrabovec siahajú do čias Veľkomoravskej ríše a sú zavŕšením christianizácie solúnskymi bratmi, sv. Cyrilom a Metodom. Zo štúdia archívnych dokumentov vyplýva, že gréckokatolíci, ktorých potomkovia tu žijú podnes oblasť Nižného Hrabovca kolonizovali koncom posledného desaťročia 17.storočia. Krátko po príchode gréckokatolíckych veriacich okolo roku 1700 sa postavil drevený chrám Nanebovzatia Panny Márie, pri ktorom bol cintorín a fara. Po zriadení farnosti v Poši sa v roku 1814 stáva Nižný Hrabovec jej filiálnou obcou. V roku 1820 sa začalo s výstavbou nového chrámu Zoslania Svätého Ducha, ktorá bola ukončená v roku 1825. Gréckokatolícku cirkev ,,zrušili“ 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom sobore. Katolíckych kňazov východného obradu tak vystriedali pravoslávni. V gréckokatolíckom chráme Zoslania Svätého Ducha v tom čase odstránili ikonostas, z ktorého sa zachovali iba tri ikony. Činnosť gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená v roku 1968.
< Späť                                                                            Foto-história >