V prípade informácií (svedectiev, fotografií) o
o. Jánovi Ivanovi Mastliakovi CSsR kontaktujte:

Gréckokatolícku cirkev, farnosť Zoslania Svätého Ducha
Nižný Hrabovec 198
094 21
Telefónne číslo: 0948 643 006
Emailová adresa: nizny.hrabovec@grkatpo.sk
< Späť