Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Nižný Hrabovec
č. 198
094 21 Nižný Hrabovec
Ičo:42235871

Správca farnosti: Mgr. Miloš Baran
Telefónne číslo: 0911 622 308
Emailová adresa: nizny.hrabovec@grkatpo.sk
< Späť