V apríli roku 1944 sa vrátil na Slovensko pričom pôsobí v Podolínci. Keď koncom januára 1945 do mesta vstúpila Červená armáda, ruský major veliaci vojskám žiadal rektora kláštora, aby mu robil tlmočníka. Ten odporučil o. Mastiliaka, ktorý sa zberal na odchod do kláštora v Michalovciach. Táto láskavosť stala o. Mastiliaka čas, ale aj problémy nakoľko bol neskôr pred komunistickým súdom obvinený z toho, že sa ako špión vkradol do Červenej armády. Do Michaloviec prišiel 23. februára 1945. Ako nový predstavený kladie dôraz na horlivé dodržiavanie rehoľných a cirkevných predpisov, formáciu juvenistov, založenie nového kláštora na Podkarpatskej Rusi a samostatnej gréckokatolíckej viceprovincie na Slovensku. Dlho predstaveným nebol, pretože v lete 1945 bol určený za profesora do seminára redemptoristov v Obořišti v Čechách.
< Späť                                                                                                       Ďalej >