Vitajte na stránke Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Nižný Hrabovec. V snahe o duchovné dobro veriacich a účinnejšie poskytovanie pastoračných služieb bola dňom 1. júna 2012 o. arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ zriadená ako samostatná farnosť Nižný Hrabovec. Za správcu farnosti bol poverený o. Miloš Baran.
    Táto web stránka má slúžiť pre zaznamenávanie udalostí a aktivít, ktoré pripravila naša farnosť. Každý návštevník tejto stránky sa môže potešiť a inšpirovať, ale hlavne dozvedieť sa niečo nové o našej farnosti.

o farnosti oznamy fotogaleria kontakty farska budova
< Späť